Märt Murd

CV, tõendusmaterjalid

Märt on õppinud Tartu Ülikoolis ja omandanud sealt majanduse magistri ja õiguse bakalaureusekraadid vastavalt 2003 ja 2014. Märt on töötanud erinevatel ametikohtadel nii era kui avalikus sektoris, tegeledes alates 2005. aastast erinevate finantsanalüüsi, raamatupidamise, aruandluse ning juhtimisarvestuse teemadega.

Märt koolitab raamatupidamise, juhtimisarvestuse, finantsanalüüsi ja tabelarvutuse (MS Excel) teemadel.

Märt omab kehtivaid raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ning täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi.

Õppijad räägivad:

“Aitäh õpetamise ja ka abistamise eest. Tore, kui õpetaja tahab, et õpilased ikkagi päriselt aru saaks asjadest.”
Anna-Liisa ja Anastasia (2024, Juhtimisarvestus)

“Jäin väga rahule. Meeldis lektori vaba olek ja elulised näited, mis teemade juures välja tõi. Samuti kiidan koolituse korraldust ja infovahetust.”
Helen (2022, Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamiks ettevalmistumine )

“Tahtsin veelkord tänada ja jagada rõõmusõnumit, et kutseksam õnnestus positiivselt sooritada! Kirjeldamatult hea tunne on  ja kindlasti suve jooksul jõuan veel üle vaadata need asjad, mis eksamil küsimusi tekitasid 🙂
Aitäh! Tänu Teie väga asjalikule kursusele sai üks suur unistus teoks!”

Siret (2020, Raamatupidaja, tase 5 kutseeksamiks ettevalmistumine)

“Tänaksin veelkord väga head koolituse korraldust ja väga
head asjalikku õppejõudu!

Helen (2020, Raamatupidaja, tase 5 kutseeksamiks ettevalmistumine )

“Õpetaja suudab alati tunnid huvitavaks teha. On valmis õpilastega arutama ja kaasab õpilasi tundides erinevate rühmatööde ja aruteludega.”
(2023, Eelarvestamine)

“Rita ja Märt Murd on parim kombinatsoon, mis Tallinna Majanduskoolil saab üldse olla. Parimad õppejõud üldse omandamaks raamatupidamise eriala. Tunnid olid huvitavad, mitmekesised ja elulised.”
(2023, Raamatupidaja 5. taseme kutsealaoskuste praktikum II )

“Tunnid olid huvitavaks tehtud , jäi paremini meelde.
Väga huvitavad ülesanded olid ning grupitöö oli lahe.


Meeldis mäng, mida tegime eelarvestamise tunnis terve grupiga! Minu arust näitas päris hästi, miks on eelarvestamine vajalik ja millistest komponentidest koosneb.”

(2023, Eelarvestamine)

“Vaieldamatult lemmiktund terve aja jooksul, mil olen õppinud majanduskoolis. Väga meeldiv õppejõud, väga kergelt suutis lahti selgitada erinevaid matemaatilisi mõisteid. Super!

Tore õpetaja. Üritab keerulisi aju seletada lihtsamal moel. Nimetatud teemadega olen ca 10 aastat tagasi kokku puutunud ja suutsin uuesti meelde tuletada.

Õpetaja Märt Murd tegi mulle matemaatika meeldivaks ja arusaadavaks ning kaotas ära hirmu ning tunde, et ma ei oska matemaatikat. Olen talle selle eest väga tänulik. Hästi soe ja rõõmus inimene.”

(2023, Majandusmatemaatika)